Sklep internetowy AUDIOtrendt działający pod adresem audiotrendt.com.pl prowadzi:

AUDIOtrendt s.c. Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak
ul. Sołtysowska 35A / LU 1
31-589 Kraków

NIP: 675 164 54 79
REGON: 369894684

Numer konta: 16 1240 4588 1111 0010 8219 2272 PEKAO SA

Informacje

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie internetowym AUDIOtrendt są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz podawane są w złotych polskich.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzanie i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane przesyłane i udostępniane przez Klienta w sklepie internetowym AUDIOtrendt są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Dane gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych firmy AUDIOtrendt i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Bez zgody Klienta nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Złożenie zamówienia lub założenie konta użytkownika następuje wyłączenie po wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę AUDIOtrendt danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz.883.)

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do własnych danych ich poprawiania oraz usunięcia.

Dodatkowe informacje w "Polityce prywatności"

Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.audiotrendt.com.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej.

Za zakupy w naszym sklepie internetowym mogą Państwo zapłacić na jeden z następujących sposobów:

Gotówka przy odbiorze - pobranie

Wybór płatności za pobraniem umożliwia zapłatę za zamówienie w chwili jego doręczenia przez kuriera. Kwota pobrania jest zawsze zgodna z kwotą podaną w e-mailu wysyłanym do Klienta po złożeniu zamówienia. Płatność za pobraniem możliwa jest tylko do łącznej kwoty 10 000,00 zł.

Przelew na konto

Płatność przelewem na konto to wygodny i najtańszy sposób zapłaty za zamówienie. Przelewu można dokonać z każdego banku lub na poczcie. W tytule przelewu prosimy wpisać numer swojego zamówienia otrzymanego mailem.W momencie wpływu pieniędzy na konto sklepu AUDIOtrendt, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

Płatność PayU

Płatność kartą również poprzez system PayU

System płatności ratalnych "CA Raty", obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Klienta. Wymagane jest podanie kompletnego adresu pocztowego, na który ma zostać wysłane zamówienie.

Dostawa Towaru

W zależności od preferencji i miejsca zamieszkania klienta, produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub kuriera sklepu AUDIOtrendt.

Odbierając zamówione produkty, klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia próby otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół reklamacji.

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnie. Z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Termin realizacji zamówienia: Staramy się dostarczać zamówienia w terminie od 2-7 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres wskazany na wstępie regulaminu, faksem lub pocztą elektroniczną)

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sklep internetowy zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sklep; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Na każdej przesyłce sklepu znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres:

AUDIOtrendt s.c.
ul. Sołtysowska 35A / LU 1
31-589 Kraków

Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy.

W przypadku gdy dostarczona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana przez konsumenta, odbioru rzeczy dokonuje sklep na swój koszt.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancja

Produkty oferowane w sklepie internetowym AUDIOtrendt są fabrycznie nowe i posiadają kartę gwarancyjną. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

Reklamacje

Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Reklamacje można zgłaszać:

mailowo pod adresem: kontakt@audiotrendt.com.pl

osobiście w siedzibie firmy:

AUDIOtrendt s.c.
ul. Sołtysowska 35A / LU 1
31-589 Kraków

listownie na wyżej podany adres

telefonicznie pod numerem: 12 686 10 15, 12 353 50 04

Firma AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak ustosunkuje się do zgłoszonej przez klienta reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz powiadomi klienta o dalszym sposobie postępowania.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak jest Dostarczenie przez klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu wystawionym przez AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak oraz szczegółowym opisem reklamacji.

Jeżeli produkt był dostarczony klientowi za pośrednictwem kuriera, reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak.

Jeżeli produkt był zakupiony w siedzibie firmy osobiście reklamacje należy składać w siedzibie firmy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

W przypadku pozytywnej dla klienta decyzji o uznaniu reklamacji AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak naprawi lub wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub gdy nie będzie to możliwe zwróci należność w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

AUDIOtrendt Spółka Cywilna Jerzy Szczepański, Ryszard Dominiak odpowiada za reklamacje.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie AUDIOtrendt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep AUDIOtrendt dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także Kodeksu Cywilnego.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).